У відповідності до норм чинного законодавства щодо безперервного професійного вдоконалення медичних працівників (Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів") та фахівців з психології (Наказ МОН України 06.10.2010 N 930 “Про затвердження типового положення про атестацію педагогічних працівників”), "Інститут медико-соціальних проблем вразливих категорій населення" проводить курси (цикли) тематичного вдосконалення за програмами, що затверджені Вченими радами вищих навчальних закладів - партнерів організації. Викладання проводять науково-педагогічні працівники ВНЗ - партнери, що мають великий досвід викладацької, науково-дослідної та клінічної (практичної) роботи, є визнаними фахівцями в своїх галузях медицини та психології, мають належні рейтинги міжнародних наукометричних баз. При проведенні навчальних програм використовуються різноманітні форми організації навчального процесу: лекції, семіари, майстер-класи, тренінги, тощо. Учасники навчальних програм забезпечуються навчально-методичними матеріалами (нормативна база, презентації лекцій, публікації за темою). Кожна навчальна програма (в залежності від кількості академічних годин) відповідає певній кількості атестаційних балів до персонального портфоліо фахівця, що підтверджується сертифікатом державного зразка.