ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ВЛАСНА СПРАВА ВЕТЕРАНА

                                                      Нормативна база з питань медико-психологічної допомоги, медичної та психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів - учасників бойових дій

 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» № 2802-XII ( 2802-12 ) від 19.11.1992 р.
Наказ  МОЗ України  від 15 квітня 2008 року № 199 «Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 липня 2008 року за № 577/15268
Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції
Наказ  Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.2015 № 351 “Про затвердження Плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції”
Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції
Наказ  Міністерства оборони України від 04.14.2016р. № 591 “Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України”
Наказ  Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2016р. № 121 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при посттравматичному стресовому розладі»
Про затвердження переліків медичних показань та протипоказань до санаторного лікування і медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Збройних Сил
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 475-р “Про схвалення Концепції Державної цільової  програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 “Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції”
Наказ Міністерства Соціальної Політики України №810 від 01.06.2018 "Про затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності"
про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України