Risk factors of cognitive impairment in patients with blast-related mild traumatic brain injury
ОСОБЛИВОСТІ МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ІЗ ПОСТКОНТУЗІЙНИМ СИНДРОМОМ