Спільно з Ukraine Support Fund "Інститут медико-соціальних проблем вразливих категорій населення" реалізовує проект "ПСИХО-ФІЗИЧНА ТА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК – УЧАСНИЦЬ БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ", що є частиною  програми «Захист здоров’я жінок-ветеранів України» - ініціативи «Фонду підтримки України», фінансовим спонсором якої є «Ліґа Українських Католицьких Жінок Канади».

 

Даний проект спрямований на збереження та відновлення фізичного, ментального, репродуктивного здоров’я та соціальної адаптації жінок-учасниць бойових дій, зменшення соціальної напруги та протидії хронізації травматичних наслідків війни, сприяє знаходженню спільної платформи для взаємодії та проведення ненасильницького конструктивного діалогу із збереженням принципу гендерної рівності та ненасильницької взаємодії.

 

Головна мета програми - збереження генофонду нації, попередження та запобігання хронізації  травматичних впливів бойового та пов’язаного з війною стресу.

 

 

Цільова аудиторія:

- жіноча категорія населення України, що зазнала наслідків психотравмуючих подій та потенційно має (може мати) відповідні наслідки порушення в галузі ментального здоров’я (стрес-асоційовані розлади здоров’я) та фізичного жіночого здоров’я (психо-нейроендокрині порушення соматичного та репродуктивного)

- жінки з числа діючих військовослужбовців, які брали безпосередню участь у бойових діях чи виконували інші завдання в зоні проведення АТО/ООС

-  демобілізовані жінки (строк демобілізації – до 1 року від початку проекту) за наявністю потреб

-  жінки, що були у зоні АТО/ООС в якості волонтерів та відчули наслідки дії стресогенних факторів (були свідками, учасниками психотравмуючих подій, тривалий час перебували під дією дистресу).

 

 

Форми роботи з постраждалими:

 

Методи діагностичного блоку:

функціональні, дослідження вегетативної регуляції та стресорного напруження, обстеження за методом магніто-резонансної  діагностики, психологічні (опитувальники, тестові методики).

 

Методи терапевтичного впливу:

- апаратні (аудіо-візуальна стимуляція, магніто-лазерна терапія, рефлексотерапія, фотонна терапія, фізична терапія),

- психотерапія (програма родинної підтримки, навчання методам протидії насильству, навичкам з психологічного відновлення, тренінги, спрямовані на поліпшення внутрішньородинної та внутрішньогрупової згуртованості), індивідуальна терапія/консультування/коррекція з використанням міжнародних стандартів надання психологічної та психосоціальної допомоги, групова робота (впровадження міжнародних стандартів якості надання професійної допомоги).

 

Соціальна допомога:  перенаправлення до цільових фахівців з надання допомоги (психосоціальна послуга).

 

Культурно-мистецькі заходи: родинна участь у фестивалі польової кухні, тощо.

 

Медійна програма: висвітлення проблеми фізичного та ментального здоров’я жінок-військовослужбовців у медіа-ресурсах, залучення учасниць проекту до медійних заходів.